Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông miễn phí

 

Có một số cách để lấy bằng tốt nghiệp trung học, thông qua các chương trình trực tuyến, hoặc theo học tại các trường học hoặc cao đẳng. Tuy nhiên, một hình thức kiếm bằng tốt nghiệp khác là thông qua các chương trình miễn phí khác nhau do bộ giáo dục cung cấp. Một số chương trình do hội đồng giáo dục cung cấp để lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông miễn phí bao gồm Chương trình Văn bằng Bên ngoài (EDP), Chương trình Văn bằng Tín chỉ Giáo dục Thường xuyên, và Phát triển Giáo dục Tổng quát (GED).

Trong loại chương trình đầu tiên, một người trưởng thành có thể nhận được bằng tốt nghiệp miễn phí bằng cách chứng minh kỹ năng của mình có được thông qua kinh nghiệm sống. Tại đây, người tham gia phải gặp cố vấn hàng tuần sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ cố định trong lĩnh vực liên quan và thể hiện tiến độ. Thời gian của khóa học có thể thay đổi từ bốn tháng đến hai năm. Cư dân của khu vực cụ thể có thể nhận được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông miễn phí thông qua các chương trình này.

Loại chương trình thứ hai dành cho những sinh viên đã có kinh nghiệm trong các dịch vụ quân sự, nghề nghiệp hoặc tình nguyện viên. Tại đây, sinh viên có thể kiếm được tín chỉ của mình thông qua các lớp học buổi tối hoặc thông qua các khóa học nghiên cứu độc lập.

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông miễn phí cũng có thể nhận được thông qua Phát triển Giáo dục Tổng quát (GED), một chứng chỉ cho biết rằng ứng viên có các kỹ năng học tập ở cấp trung học. Các lớp học tương đương bằng cấp miễn phí được cung cấp cho những người đăng ký bằng tốt nghiệp trung học phổ thông miễn phí để chuẩn bị cho học sinh tham gia kỳ thi năm phần. Nó cũng có thể được tham gia bởi bất kỳ ai quan tâm đến việc cải thiện các kỹ năng cơ bản. Nó thường được cung cấp cho người tham gia miễn phí hoặc được tài trợ bởi hội đồng giáo dục của bang.

Có một số trường đại học lừa đảo và các trang web cung cấp lam bang cap 3 tốt nghiệp trung học miễn phí. Trong khi lấy bằng tốt nghiệp trung học miễn phí, người ta phải tìm kiếm các học viện và trường đại học được công nhận.