เรียนรู้ระบบการทำงานของ CAD CAM ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบในอุตสาหกรรม

Dec 21, 2021 Others

CAD CAM เป็นซอฟต์แวร์ที่แปลงข้อมูลดิจิทัล 3 มิติเป็นกราฟิก 2 มิติ ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ส่วน CAD ของตัวย่อคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้วิศวกรออกแบบวัตถุ เครื่องจักร หรือโครงสร้างอื่นๆ โดยใช้แบบจำลอง 3 มิติ ส่วน CAM ของตัวย่อเป็นวิธีที่ผู้ผลิตใช้การออกแบบเหล่านี้เพื่อผลิตวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ CAD CAM เป็นระบบการออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

การทำงานของ CAD CAM

CAD CAM ย่อมาจาก Computer Aided Design and Manufacturing ใช้สำหรับการออกแบบรูปร่าง ชิ้นส่วน และภาพวาด เป็นซอฟต์แวร์ที่วิศวกรเครื่องกลใช้ในการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ เช่น เกียร์ แบริ่ง หรือแม้แต่เครื่องจักรทั้งหมด ด้วยเทคนิค CAD CAM คุณสามารถสร้างการออกแบบที่ซับซ้อนซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างด้วยวิธีการแบบเดิม

วัตถุประสงค์หลักของการทำงานของ CAD CAM คือ การสร้างการออกแบบที่แม่นยำโดยมีข้อผิดพลาดน้อยลง ซึ่งทำได้โดยการจัดหาสภาพแวดล้อมการออกแบบที่มีประสิทธิภาพให้กับนักออกแบบ ซึ่งพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดใดๆ ก่อนสร้างแบบจำลองขั้นสุดท้ายหรือต้นแบบได้อย่างง่ายดาย ประโยชน์ของ CAD CAM:

  • ช่วยให้นักออกแบบทำงานกับรูปร่างที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
  • ยังช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างต้นแบบอีกด้วย
  • ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น

CAD CAM ช่วยการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย/กระบวนการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างข้อมูลดิจิทัลของวัตถุที่จับต้องได้ ซึ่งจากนั้นเครื่อง CNC จะแปลงเป็นการผลิต ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ช่วยเพิ่มความเร็วในกระบวนการผลิตและรับรองความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น โดย CAD CAM มีประโยชน์มากมายเหนือวิธีการผลิตแบบแมนนวล ให้การควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับชิ้นส่วนที่กำลังกลึง ลดการสูญเสียวัสดุ ลดเศษซากเนื่องจากเส้นทางการตัดที่ไม่ถูกต้อง และผสานรวมกับเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น